2017-05-18: Forårstur i det grønne med overraskelser

2017 Forårsstur

Dato: Torsdag  d.18. maj 2017

Afgang kl.: 09:00 Fra NIC (Svømmehallen)

Opsamling ved centrene meddeles efter tilmelding.

 Kl 18:00 Spisning på Restaurant China House Maribo  (incl 1 genstand)

Pris:

350,- for medlemmer

 450,- for ikke medlemmer

(Incl.: Kørsel, overraskelser, mad samt kaffe ved bussen

Bindende tilmelding og betaling senest mandag d. 1. maj 2017

på vores konto i Jyske Bank, reg. nr. 0693 konto nr. 0002500892

 

2017 Sensommertur

Motionsteam Lolland indbyder hermed til årets 5 dages tur, som i år går til

Barlinek, Polen.

Rejsen foregår med Ørslev Rejser, som har sammensat en dejlig tur med oplevelser

I rejsen er inkluderet:
BUSTRANSPORT I 4*TURISTBUS
1 x MORGENBUFFET PÅ FÆRGEN og 1 x 3 HÅNDMADDER PÅ UDREJSEN
4 x OVERNATNING
4 x MORGENBUFFET PÅ HOTELLET – 2 x FROKOST – 4 x MIDDAG
SAMTLIGE ENTREER OG UDFLUGTER IHT. PROGRAM
DANSKTALENDE GUIDE PÅ DESTINATIONEN

Prisen er kr 2995,- pr person i bobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse kr. 410,-

Motionsteam Lolland er værtmed aftensbuffet på hjemturen

Afrejse foregår:
fra Nyk F v/Cementen ca. kl. 8:00

Bindende tilmelding og betaling af depositum (kr. 1.000,-) senest d. 26. juni 2017
på vores konto i Jyske Bank, reg. nr. 7555 konto nr. 0001009006
Restbeløb (kr. 1.995,- + enkeltværelsestillæg kr. 410,- og evt aftensbuffet kr. 159,- ) indbetales senest d. 31 juli 2017

Generalforsamling 2016-03-30

Referat fra Generalforsamling i Maribo Frivillig Center d. 30/3-2016.

Som referent blev valgt Marianne Buch

Som dirigent blev valgt Flemming Rasmussen

Formanden Flemming fortalte om året 2015: vi havde et sammenstød med nogle dagcentre der mente at de skulle bestemme hvordan vi skulle bruge vores penge, så det endte med at busserne fra de pågældne centre ikke har kørt siden, derfor har der været et stort fald i medlemmer. Vi har nu prøvet at få en aftale i stand, så vi kan få busserne i gang igen. Vores 2 ture sidste år var begge en succes, men vi måtte have hjælp fra “komsammen” til flerdagsturen ellers blev den ikke til noget. 1-dagsturen gik til de 5 søer i Malente med en sejltur og hygge i byen. 5-dagsture gik til Schwalenberg hvor vi boede på Malerkasten og havde guidet ture derfra hver dag.

I år går 1-dagsturen til Mølleåen og spisning på Krebsehuset i Sorø. Flerdagsturen er stadig på tegnebrættet, men vi kører selv.

Hvis man har nogle ideer er de velkomne.

Vi har stadig et par medlemmer der cykler med tandemklubben.

  • Beretningen blev godkendt uden bemærkning.
  • Regnskabet blev fremlagt og gennemgået, derefter godkendt uden bemærkning.
  • Bodil Stage vil gerne være frivillig og evt. gå med en borger.
  • Flemming Rasmussen blev genvalgt som formand.
  • Susanne Svensson blev valgt ind i bestyrelsen som medlem.
  • Kurt Olesen blev genvalgt som medlem.
  • Hanne Westermann blev valgt til 1. suppleant.
  • Bodil Stage blev valgt til 2. suppleanter.
  • Henrik Andersson blev valgt til bilagskontrollant.

 

Bestyrelsen siger Tak for en god generalforsamling.

Generalforsamling 2017-03-27

Referat fra Generalforsamling i Maribo Frivillig Center d. 27/3-2017.

Generalforsamlingen startede kl. 12.00 med at formanden Flemming Rasmussen bød velkommen.

Pkt. 1.

Som dirigent blev valgt Ove Pedersen, og referent Ove Jørgensen, stemmetæller Ove /Ove Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der var 16 medlemmer tilstede, hvorefter han gav ordet til formanden for beretningen.

Pkt. 2.

Formanden afgav bestyrelsens beretning mundtligt. Han gennemgik året, og vores aktiviteter, han kom ind på at der havde været en henvendelse om et hold mere til varmtvands motion, men bestyrelsen havde besluttet at der på nuværende ikke var økonomi og tilslutning nok til et hold mere. Der havde siden sidste generalforsamling været en dejlig en-dages tur til mølleåen og videre til ad de skønne sjællandske veje til Sorø, hvor vi spiste i Krebsehuset. Der havde også været flerdages tur til Kristianslyst, med flere udflugter blandt andet til Husum og Frederiksstadt, hvor vi sejlede rundt i byen. Busserne var kommet i gang igen fra Blomsterparken og Bøgevænget, og det gør at varmtvandet, som er vores største aktivitet er fuldt belagt med 20 til 25 pers. hver gang. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3.

Regnskabet blev fremlagt og kasseren gennemgik det. Regnskabet blev godkendt. Overskuddet for 2016 er på 1460,06 kr. Der blev talt om et eventuelt bankskift, og om at søge eventuelle lokalfonde, dette tages op i bestyrelsen.

Pkt. 4.

Forslag: Bestyrelsen fremkom med et ændringsforslag til vedtægternes § 4 og § 5. Begge blev vedtaget, og kan ses i vedtægterne på vores hjemmeside.

Pkt. 5.

Ove Jørgensen blev genvalgt som Næstformand.

Pkt. 6.

Marianne Buch blev genvalgt som Kasser, og Susanne Svensson som bestyrelsesmedlem.

Pkt. 7.

Bodil Stage blev genvalgt som suppleant, og Solveig Zaremba blev nyvalgt som suppleant.

Pkt. 8.

Henrik Andersson blev genvalgt som revisor.

Pkt. 9.

Eventuelt: Der bliver arrangeret en en-dages tur den 19 maj ( er nu ændret til 18 maj ) samt en tur til Polen i august måned. Indbydelser til begge vil blive sendt ud på mail, eller post til den der ikke har mail, og kan også ses på hjemmesiden når tid er.
Generalforsamlingen sluttede kl. 13.25 hvor dirigenten takkede for god ro og orden, og smørrebrødet blev overfaldet.

Referent: Ove Jørgensen