Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen i Nakskov Frivillig Center d. 27-3-2018
Mødet startede kl. 12.00 og Flemming bød velkommen

Pkt. 1.

Mads blev valgt til Dirigent, og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2.

Flemming berettede at det havde været et godt år med i gennemsnit 18 deltagere pr. gang. til varmtvands gymnastikken, og alle var meget glade for Deidra, og de andre instruktører var også gode. Der havde været lidt uro med idrætscentrets regningsudskrivning, men det er nu i orden, og vi betaler forud for 12 gange pr. 1/2 år.
1 dags turen havde været en succes med godt vejr, selvom vi manglede Formanden.
Turen til Polen havde været en meget fin tur, selvom der desværre kun havde været 9 deltagere, vi vil igen i år lave både en 1 dags og fler dages tur og der kommer indbydelser.
Marianne går længere og længere ture med Jytte, og Flemming cykler med Johny, som nu kører så stærkt at han har svært ved at følge med.
Julefrokosten i Møllehaven i Sakskøbing gik meget fint, og udløste en suppedag som afholdes d. 3-4.
Vi har i alt fået 95.000,00 kr i støtte fra Lolland Kommune
Fremtidige arrangementer: Forårstur 24/5 og Van der Valk 20-25/

Pkt. 3.

Regnskabet blev gennemgået, og der var få spørgsmål til dette, og det blev godkendt.

Pkt. 4.

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 5.

Flemming blev genvalgt til Formand for 2 år

Pkt. 6.

Kurt blev genvalgt til Bestyrelsesmedlem /Sekretær for 2 år

Pkt. 7.

Solvieg blev genvalgt som suppleant for 1 år

Pkt. 8.

Kirsten blev valgt til revisor, og ingen suppleant

Pkt. 9.

Eventuelt: Der blev talt en del om at vi skulle prøve at få gang i brugen af vores kajakker, og at der skulle arbejde videre med dette og eventuelt andre nye tiltag.

Generalforsamlingen sluttede kl. 13.15 hvor formanden og dirigenten takkede for god ro og orden, og der blev budt på smørrebrød.

Referent: Kurt

Indkaldelse til Generalforsamling 2018/ Suppedag

Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag den 27. marts 2018 kl 12:00 

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Foreningen er vært med smørrebrød. Tilmelding hertil senest 22. marts 2018.

Hilsen Bestyrelsen

 

 

Ny suppehyggedag

Vi har nu fundet en ny dato til vores tidligere annonceret Suppedag:

Tirsdag den 3. april 2018 kl 12:00  på Maribo Sundhedscenter

Vi sørger atter for transport  fra de sædvanlig centre, samt svømmehallen i Nakskov.

Tilmelding hertil senest 22. marts 2018.

 

Suppe 2018

MOTIONSTEAM LOLLAND

invitere medlemmer til en omgang

GRATIS SUPPE

Onsdag d. 28. februar 2018

12:00 – 16:00

i Maribo Sundhedscenter.

 

 

Der vil være underholdning i form af gode historier om rejser gennem USA fortalt af Jørgen Hovmann.

Vi sørger for transport  fra de sædvanlig centre, samt svømmehallen i Nakskov.

Tilmelding til Marianne                    senest d. 25. februar 2018 kl 20:00 mtl@m-buch.dk eller tlf. 4242 3338

 

 

2017-05-18: Forårstur i det grønne med overraskelser

2017 Forårsstur

Dato: Torsdag  d.18. maj 2017

Afgang kl.: 09:00 Fra NIC (Svømmehallen)

Opsamling ved centrene meddeles efter tilmelding.

 Kl 18:00 Spisning på Restaurant China House Maribo  (incl 1 genstand)

Pris:

350,- for medlemmer

 450,- for ikke medlemmer

(Incl.: Kørsel, overraskelser, mad samt kaffe ved bussen

Bindende tilmelding og betaling senest mandag d. 1. maj 2017

på vores konto i Jyske Bank, reg. nr. 0693 konto nr. 0002500892

 

2017 Sensommertur

Motionsteam Lolland indbyder hermed til årets 5 dages tur, som i år går til

Barlinek, Polen.

Rejsen foregår med Ørslev Rejser, som har sammensat en dejlig tur med oplevelser

I rejsen er inkluderet:
BUSTRANSPORT I 4*TURISTBUS
1 x MORGENBUFFET PÅ FÆRGEN og 1 x 3 HÅNDMADDER PÅ UDREJSEN
4 x OVERNATNING
4 x MORGENBUFFET PÅ HOTELLET – 2 x FROKOST – 4 x MIDDAG
SAMTLIGE ENTREER OG UDFLUGTER IHT. PROGRAM
DANSKTALENDE GUIDE PÅ DESTINATIONEN

Prisen er kr 2995,- pr person i bobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse kr. 410,-

Motionsteam Lolland er værtmed aftensbuffet på hjemturen

Afrejse foregår:
fra Nyk F v/Cementen ca. kl. 8:00

Bindende tilmelding og betaling af depositum (kr. 1.000,-) senest d. 26. juni 2017
på vores konto i Jyske Bank, reg. nr. 7555 konto nr. 0001009006
Restbeløb (kr. 1.995,- + enkeltværelsestillæg kr. 410,- og evt aftensbuffet kr. 159,- ) indbetales senest d. 31 juli 2017

Generalforsamling 2016-03-30

Referat fra Generalforsamling i Maribo Frivillig Center d. 30/3-2016.

Som referent blev valgt Marianne Buch

Som dirigent blev valgt Flemming Rasmussen

Formanden Flemming fortalte om året 2015: vi havde et sammenstød med nogle dagcentre der mente at de skulle bestemme hvordan vi skulle bruge vores penge, så det endte med at busserne fra de pågældne centre ikke har kørt siden, derfor har der været et stort fald i medlemmer. Vi har nu prøvet at få en aftale i stand, så vi kan få busserne i gang igen. Vores 2 ture sidste år var begge en succes, men vi måtte have hjælp fra “komsammen” til flerdagsturen ellers blev den ikke til noget. 1-dagsturen gik til de 5 søer i Malente med en sejltur og hygge i byen. 5-dagsture gik til Schwalenberg hvor vi boede på Malerkasten og havde guidet ture derfra hver dag.

I år går 1-dagsturen til Mølleåen og spisning på Krebsehuset i Sorø. Flerdagsturen er stadig på tegnebrættet, men vi kører selv.

Hvis man har nogle ideer er de velkomne.

Vi har stadig et par medlemmer der cykler med tandemklubben.

  • Beretningen blev godkendt uden bemærkning.
  • Regnskabet blev fremlagt og gennemgået, derefter godkendt uden bemærkning.
  • Bodil Stage vil gerne være frivillig og evt. gå med en borger.
  • Flemming Rasmussen blev genvalgt som formand.
  • Susanne Svensson blev valgt ind i bestyrelsen som medlem.
  • Kurt Olesen blev genvalgt som medlem.
  • Hanne Westermann blev valgt til 1. suppleant.
  • Bodil Stage blev valgt til 2. suppleanter.
  • Henrik Andersson blev valgt til bilagskontrollant.

 

Bestyrelsen siger Tak for en god generalforsamling.