Generalforsamling 2018-03-27

Generalforsamlingen i Nakskov Frivillig Center d. 27-3-2018
Mødet startede kl. 12.00 og Flemming bød velkommen

Pkt. 1.

Mads blev valgt til Dirigent, og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt. 2.

Flemming berettede at det havde været et godt år med i gennemsnit 18 deltagere pr. gang. til varmtvands gymnastikken, og alle var meget glade for Deidra, og de andre instruktører var også gode. Der havde været lidt uro med idrætscentrets regningsudskrivning, men det er nu i orden, og vi betaler forud for 12 gange pr. 1/2 år.
1 dags turen havde været en succes med godt vejr, selvom vi manglede Formanden.
Turen til Polen havde været en meget fin tur, selvom der desværre kun havde været 9 deltagere, vi vil igen i år lave både en 1 dags og fler dages tur og der kommer indbydelser.
Marianne går længere og længere ture med Jytte, og Flemming cykler med Johny, som nu kører så stærkt at han har svært ved at følge med.
Julefrokosten i Møllehaven i Sakskøbing gik meget fint, og udløste en suppedag som afholdes d. 3-4.
Vi har i alt fået 95.000,00 kr i støtte fra Lolland Kommune
Fremtidige arrangementer: Forårstur 24/5 og Van der Valk 20-25/

Pkt. 3.

Regnskabet blev gennemgået, og der var få spørgsmål til dette, og det blev godkendt.

Pkt. 4.

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 5.

Flemming blev genvalgt til Formand for 2 år

Pkt. 6.

Kurt blev genvalgt til Bestyrelsesmedlem /Sekretær for 2 år

Pkt. 7.

Solvieg blev genvalgt som suppleant for 1 år

Pkt. 8.

Kirsten blev valgt til revisor, og ingen suppleant

Pkt. 9.

Eventuelt: Der blev talt en del om at vi skulle prøve at få gang i brugen af vores kajakker, og at der skulle arbejde videre med dette og eventuelt andre nye tiltag.

Generalforsamlingen sluttede kl. 13.15 hvor formanden og dirigenten takkede for god ro og orden, og der blev budt på smørrebrød.

Referent: Kurt

Indkaldelse til Generalforsamling 2018/ Suppedag

Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag den 27. marts 2018 kl 12:00 

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Foreningen er vært med smørrebrød. Tilmelding hertil senest 22. marts 2018.

Hilsen Bestyrelsen

 

 

Ny suppehyggedag

Vi har nu fundet en ny dato til vores tidligere annonceret Suppedag:

Tirsdag den 3. april 2018 kl 12:00  på Maribo Sundhedscenter

Vi sørger atter for transport  fra de sædvanlig centre, samt svømmehallen i Nakskov.

Tilmelding hertil senest 22. marts 2018.

 

Suppe 2018

MOTIONSTEAM LOLLAND

invitere medlemmer til en omgang

GRATIS SUPPE

Onsdag d. 28. februar 2018

12:00 – 16:00

i Maribo Sundhedscenter.

 

 

Der vil være underholdning i form af gode historier om rejser gennem USA fortalt af Jørgen Hovmann.

Vi sørger for transport  fra de sædvanlig centre, samt svømmehallen i Nakskov.

Tilmelding til Marianne                    senest d. 25. februar 2018 kl 20:00 mtl@m-buch.dk eller tlf. 4242 3338

 

 

2017-05-18: Forårstur i det grønne med overraskelser